Rumeenias kehtivatest koroonaviiruse tõrje meetmetest

  • Maskide kandmine on kohustuslik nii avalikes siseruumides kui väljas, välja arvatud süües, juues, suitsetades, sporti tehes.
  • Restoranide, kohvikute, kinode, näitusehallide ja mängusaalide tegevus siseruumides sõltub kohalikust nakatumise tasemest. Bukarestis on need avatud alates 2. maist. Täituvus ei või ületada 30%.
  • Väljas liikumine on keelatud vahemikus 22-5. Lubatud: töö; med. põhjused; transiit; reisimine, kui aeg kattub 22-5 ajaga. Tööl käimiseks sel ajal peab politseile esitama kas enda või tööandja koostatud sertifikaadi, kus kinnitatakse põhjused, miks on isiku kohalolek vajalik. Nn. ‘omavastutuse sertifikaadil’ peaks olema: nimi, töökoht, liikumise põhjus, kuupäev, allkiri.
  • Avalike institutsioonide töötajaid julgustatakse töötama kodust, et vähendada inimeste arvu ühistranspordis. Kus võimalik, palutakse organiseerida töö vahetustes.
  • Publikuta spordivõistlused on lubatud.
  • Poed suletakse 21.00.
  • Tuleb vältida liikumist 6 inimesest suuremates gruppides, kes ei kuulu samasse perekonda.