Eesti uus suursaadik Rumeenias andis üle oma volikirja

27. augustil andis Eesti uus suursaadik Rumeenias Ingrid Kressel Vinciguerra üle oma volikirja president Klaus Werner Iohannisele. Ametlikule tseremooniale järgnenud vestluses nenditi kahe riigi sarnaseid vaateid maailmale ning meie ees seisvatele ohtudele ja võimalustele, mis on hea üksteisemõistmise ja koostöö aluseks. Suursaadik õnnitles Rumeeniat äsja lõppenud Euroopa Liidu Nõukogu eduka eesistumise ning president Eestit ÜRO Julgeolekunõukogu mitte-alaliseks liikmeks valimise puhul.

President Klaus Iohannis ja suursaadik Kressel Vinciguerra kinnitasid kohtumisel väga häid kahepoolseid suhteid, mida illustreerib ka koostöö piirkondlikes formaatides. Tähelepanu osutati veel koostööle julgeoleku, Euroopa asjade ja idanaabruse valdkonnas, kus Rumeenial ja Eestil samuti sarnased seisukohad. Ühtlasi märgiti, et  ühised huvid loovad suurepärase pinnase süvendada koostööd kultuuri- ja majandusvaldkonnas.

Ülemine foto: Eesti suursaadik Ingrid Kressel Vinciguerra ja Rumeenia president Klaus Werner Iohannis volikirja üleandmise tseremoonial.

Alumine foto: Eesti suursaadik Ingrid Kressel Vinciguerra ning saatkonna 1. sekretär ja konsul Imre Siil (vasakul) saabuvad protokolliülema saatel Cotroceni paleesse suursaadiku volikirja üleandmisele.

Vt ka: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/72157710567954393/with/48630128582/