Suursaadik Kressel andis üle oma volikirja Bulgaaria presidendile

Suursaadik Ingrid Kressel Vinciuguerra on lisaks Rumeeniale akrediteeritud ka Bulgaariasse ning 16. detsembril andis ta Sofias üle oma volikirja Bulgaaria presidendile Rumen Radevile.

Volikirjade üleandmisele järgnenud vestlusel arutati Eesti ja Bulgaaria kahepoolseid suhteid puudutavaid küsimusi, suursaadik Kressel Vinciguerra tutvustas Bulgaaria presidendile ka Kolme Mere Initsiatiivi (Three Seas Initiative, 3SI) Tallinna tippkohtumisega seotud teemasid. Muude teemadena olid jutuks veel koostöövõimalused digivaldkonnas, julgeolek Euroopa Liidus ja väljaspool.

Suursaadik Kressel resideerib Bukarestis.

Fotol: Bulgaaria president Rumen Radev (keskel), Eesti suursaadik Ingrid Kressel (vasakul), Eesti saatkonna 1. sekretär ja konsul Imre Siil (paremal).

Fotol: Aukompanii ülem raporteerib Eesti suursaadikule.