Rahvusvaheline konverents Constanƫas

Constanƫa Ovidiuse ülikoolis korraldati rahvusvaheline konverents, käsitlemaks dissidentlike ja konformistlike hoiakute vahekordi erinevates riikides ja ajajärkudel. Konverents oli pühendatud hiljuti surnud Leedu professori Leonidas Donskise mälestusele, kuid käsitleti ka Eestiga seotud teemasid, seahulgas akadeemik Paul Ariste tegevust. Konverentsi avasõnad ütlesid Ovidiuse ülikooli aserektor Alexandru Bobe, kes on ühtlasi Eesti aukonsul Constanƫas, ning Eesti suursaatkonna 1. sekretär ja konsul Imre Siil. Eesti suursaatkond Bukarestis oli ka konverentsi üks sponsoreid.

Fotol: Dr. Sándor Földvári Debreceni ülikoolist kõneleb Paul Ariste tegevusest.