Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide taotlusvoor

Avatud on rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide kevadine taotlusvoor.

Taotlusi saab esitada 2. maini 2019.a veebi-taotlusvormi teel

Toetust saavad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud:

– eesti keele ja kultuuri õpetuse arendamiseks väliseesti kogukonnas,

– laste- ja keelelaagrite korraldamiseks asukohamaades,

– õpetajate täienduskoolituseks ja metoodiliseks abiks,

– õppereiside korraldamiseks Eestis,

– logopeediliseks nõustamiseks.

Projekte rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu, taotlusi hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon.

Täpsem info kodulehel:

https://ekkm.estinst.ee/toetused/haridusprojektid/